Frank Quist
Tel: 06 - 521 938 11
frank@frankquist.nl

Trainingen

Met The Adjacent Possible geef ik trainingen omtrent effectief en prettig leven en werken. Bijvoorbeeld: time management, motivatie, creativiteit en effectief samenwerken

Meer informatie

Coördinatie

Als coördinator kan ik binnen uw organisatie motiveren, vernieuwen en zorgen voor resultaat.

Meer informatie

Projecten

Diverse staande projecten:

Succes Boeken - Maandelijkse workshops gericht op persoonlijke effectiviteit
Succes Boeken met Kaizen - Dagelijks een inspirerende mail
Artikelen - Hoe kunnen samenlevingen en organisaties beïnvloed worden?


Filosofie

Organisaties, teams en wijken bloeien op als hun leden zich vrij, verbonden en betrokken voelen. Als zij kunnen participeren en mee kunnen denken. Als zij vanuit hun eigen passie kunnen bijdragen aan een groter geheel.

In een samenleving waarin functies steeds minder vast omkaderd zijn, er steeds meer inbreng en creativiteit wordt verwacht en waarin werknemers, vrijwilligers en burgers mondig zijn, is het van essentieel belang om verbindingen te leggen en om beter in te spelen op ieders persoonlijke kwaliteiten, creativiteit en motivatie.

Ik wil hier aan bijdragen. Ziet u groeimogelijkheden voor de creativiteit, motivatie, participatie en samenwerking binnen uw organisatie of wijk? Dan speel ik hier graag op in, met een training, met advies of door mee te draaien in de organisatie.

Mail mij vooral voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Trainingen

“Toptrainer!”
“Veel ruimte voor een lach en bezinning”
“Leuke en creatieve aanpak”


Ik heb bij de Hogeschool Utrecht de cursus "Ontwikkelingsgericht leren trainen" gevolgd. Door trainingen te verzorgen voor organisaties als Universiteit Utrecht, Hogeschool Leiden, de Landelijke Studentenvakbond, de Stichting Duiven-Calafat en het wijknetwerk Kogerveld in Zaandam heb ik mijn trainersvaardigheden verder ontwikkeld. Mijn trainingen zijn actief, interactief en creatief. Ze zijn op maat gemaakt omdat trainingen alleen effectief zijn als ze inspelen op de behoeftes en het niveau van de doelgroep.

Ik heb trainingen verzorgd voor o.a. Universiteit Utrecht, Als Volgt, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, Stichting Enactus Netherlands, VIDIUS, ASVA studentenunie, Stichting Storm, de Landelijke Studentenvakbond en Stichting Duiven-Calafat.

Persoonlijke effectiviteit

- Time management
- Creatief denken
- Persoonlijk kaizen
- Intrinsieke motivatie
- Effectieve communicatie

Groepssamenwerking

- Samen creatief
- Effectief vergaderen
- Motiveer elkaar
- Effectief samenwerken en doelen stellen
- Teambuilding

Leiderschap en facilitering

- Trainen
- Community Building
- Motivatie van werknemers/vrijwilligers
- Sociale beïnvloeding
- Situationeel Leiderschap


Advies en coördinatie

Frank is een gedreven analist. Voordat hij tot actie overgaat, laat hij zich goed informeren door relevante stakeholders, (ervarings)deskundigen en onderzoek. Lange termijn beleid is daarom bij hem in goede handen, zeker op het gebied van participatie.
- Arend Wesdijk

Als sociaal-agoog heb ik ervaring met het analyseren van situaties en behoeftes van doelgroepen om te ontdekken waar de veranderingsmogelijkheden liggen. In Veenendaal en Zaandam heb ik advies geleverd en projecten gedraaid om bewonersparticipatie aan te moedigen. In Veenendaal en bij de Hogeschool Utrecht heb ik inspraakbijeenkomsten helpen organiseren.

Op de Hogeschool Utrecht, in Veenendaal, als bestuurder bij Vereniging MUST en als (huidig) trainingscoördinator bij de Landelijke Studentenvakbond heb ik ervaring opgedaan met het motiveren van teams en vrijwilligers. De gemene deler van dit alles is, dat ik ervaren ben in het scheppen van ruimte voor participatie, betrokkenheid en motivatie van groepen en u hierbij kan helpen.


Vanwaar de naam?

The adjacent possible is a kind of shadow future, hovering on the edges of the present state of things, a map of all the ways in which the present can reinvent itself... The strange and beautiful truth about the adjacent possible is that its boundaries grow as you explore them. Each new combination opens up the possibility of other new combinations.
- Steven Johnson

The Adjacent Possible is een theorie in de evolutieleer en de innovatieleer. De theorie stelt dat als iets verandert, dit via de zone van de naaste mogelijkheden gebeurt. Verandering ontstaat dankzij gelegde verbindingen: met iedere gelegde verbinding wordt de zone van de naaste mogelijkheden groter. Als organisaties en samenlevingen mensen de kans geven om te participeren en motivatie en creativiteit aanmoedigen, dan ontstaat er verandering.


Artikelen

Het inschakelen van een positief zelfbeeld vergroot de opkomst bij verkiezingen
De laag ingeschatte waarde van vrijwilligerswerk
Hoe goed schatten mensen efficiëntie in?


Over mij & contact

Frank in 5 bulletpoints:
  • Afgestudeerd als sociaal-agoog
  • Trainersopleiding
  • Organisaties waar ik iets voor geleverd heb: de Hogeschool Utrecht, Stichting Duiven-Calafat, Als Volgt, de Universiteit Utrecht, VIDIUS, de LSVb, Vereniging MUST, Hobéon, het Landelijk Opleidingsoverleg CMV, de Gemeente Veenendaal, Stichting Welsaen, Stichting de Regenboog Groep, Combiwel en de Hogeschool van Amsterdam
  • Mijn passie is het scheppen van organisaties en omgevingen die mensen in staat stellen om zich met elkaar te verbinden, om te groeien als persoon, om te participeren en om creatief en vrijzinnig te zijn.
  • Als coördinator heb ik toegezien op een verdriedubbeling van de afzet van Trainingen op Maat, het organisatiedeel van de LSVb waarvoor ik verantwoordelijk ben
Mail mij vooral voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek